ẤN ĐỘ: Sư Huyền Trang đã lưu trú tại Vijayawada để nghiên cứu kinh Phật

Tuesday, 29 November 20162:25 PM(View: 2473)
ẤN ĐỘ: Sư Huyền Trang đã lưu trú tại Vijayawada để nghiên cứu kinh Phật
ẤN ĐỘ: Sư Huyền Trang đã lưu trú tại Vijayawada để nghiên cứu kinh Phật


Huyền Trang, người hành hương và là học giả người Trung Hoa, đã lưu trú trong vài năm tại Bezawada (tên xưa của Vijayawada) để sao chép và nghiên cứu Vi Diệu Pháp Tạng,Tạng kinh cuối của Tam Tạng Kinh vốn lập nên kinh Pali – những kinh điển của Phật giáo Nguyên thủy’


Các tác phẩm mà Huyền Trang viết về những cuộc hành trình của ngài tại Án Độ là những ghi chép chi tiết về cuộc sống của người dân vào thế kỷ thứ 7. Chính quyền Trung Quốc đã sử dụng công trình của ngài để xác lập rằng mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Hoa là 1,400 năm tuổi.


Huyền Trang đã du hành đến Andhradesa để viếng các Tịnh xá tại Amaravathi và Nagarjunakonda vào khoảng năm 640 sau Công nguyên. Tương truyền rằng ngài đã lưu trú tại Amaravathi trong vài năm để nghiên cứu kinh Vi Diệu Pháp Tạng.


(The Hindu – November 3, 2016)

tintuc-11-04-07
Nhà hành hương Phật giáo - học giả Huyền Trang Photo: WIKIMEDIA COMMONS

Send comment
Your Name
Your email address
)
CONTACT US