HÀN QUỐC: Bức tranh Phật giáo “Obuldo” bị đánh cắp được trả lại cho Hàn Quốc

Tuesday, 13 December 20163:53 PM(View: 2850)
HÀN QUỐC: Bức tranh Phật giáo “Obuldo” bị đánh cắp được trả lại cho Hàn Quốc
HÀN QUỐC: Bức tranh Phật giáo “Obuldo” bị đánh cắp được trả lại cho Hàn Quốc


Bức tranh “Obuldo’’ của chùa Songkwang bị đánh cắp sẽ trở về với Hàn Quốc vào ngày 8-12-2016.


“Gần đây chúng tôi đã nhận bức Obuldo vốn được giữ tại Bảo tàng Porland ở Hoa Kỳ. Tranh sẽ trở về Hàn Quốc qua Phi trường Quốc tế Icheon vào sáng mai,” Cục Di sản Văn hóa và Tông phái Phật giáo Tào Khê của Hàn Quốc cho biết.


Tranh Obuldo sẽ được lưu giữ tại Bảo tàng Phật giáo Trung ương, sau đó chuyển về bản tự Songkwang. Tranh rộng 117 cm và cao 157 cm, được vẽ vào năm 1725.


Vào đầu thập niên 1970 Robert Matielli, người Mỹ, đã mua tranh này từ một người môi giới đồ cổ tại Seoul và tặng nó cho Bảo tàng Nghệ thuật Portland ở Maine vào năm 2014.


Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc đã phát hiện sự hiện hữu của bức Obuldo bị đánh cắp. Sau đó, Cục Di sản Văn hóa và Tông phái Tào Khê Hàn Quốc đã thuyết phục chủ nhân của bảo tàng về việc trả lại bức tranh, và cuối cùng họ đã đồng ý.


(donga.com – December 7, 2016)

tintuc-12-01-04
Tranh “Obuldo” của Phật giáo Hàn Quốc Photo: donga.com

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US