HARVARD Mở Khóa Học Phật Giáo Trực Tuyến Miễn Phí

Thursday, 15 December 20168:23 PM(View: 3270)
HARVARD Mở Khóa Học Phật Giáo Trực Tuyến Miễn Phí
HARVARD Mở Khóa Học Phật Giáo Trực Tuyến Miễn Phí


Nhu cầu tìm hiểu về Phật giáo ngày càng gia tăng đã khiến các chuyên gia tôn giáo có một số sáng kiến độc đáo trong việc hoằng pháp. Gần đây, các nhà sư đã tổ chức các buổi thiền định trên các con phố và các khu vực đông người qua lại tại New York. Các trường cao đẳng và đại học cũng đưa ra những phương thức mới cho các sinh viên nghiên cứu về các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng.


Nhận thấy nhu cầu tìm hiểu về Phật giáo ngày càng tăng, Đại học Harvard đã đi tiên phong trong việc cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí về Phật giáo. Cho đến nay, Harvard cung cấp một loạt các khóa học nghiên cứu tôn giáo mang tên "Tôn giáo Thế giới thông qua Kinh Sách". "Phật giáo qua Kinh Tạng" là khóa học thứ ba được thiết kế trong loạt các khóa học về tôn giáo này. Đây không phải là một khóa học tương tác, tuy nhiên tất cả các tài liệu học và sách tham khảo liên quan đều có đầy đủ trên trang mạng của khóa học.Đây là một thông tin tuyệt vời cho những người đam mê tìm hiểu Phật giáo muốn có một phương thức đơn giản để học hỏi thêm về Phật Pháp, nhưng không thể tiếp cận với các nguồn tài liệu ở những nơi khác. Khóa học tiêu chuẩn bao gồm 40 giờ kéo dài trong bốn tuần. Điều này rất thuận lợi cho những học viên không có đủ thời gian hay phương tiện tham gia các khóa học nghiên cứu chính khóa.Khóa học được hướng dẫn bởi chuyên gia Phật giáo, Giáo sư Charles Hallisey, giảng viên Trường Tôn Giáo Harvard thuộc Đại học Havard. Ông là một nhân vật có uy tín và kinh nghiệm về Kinh tạng Phật giáo và là giảng viên cao cấp về các hoạt động Phật giáo tại Yehan Numata. Ông cũng thiết kế và xuất bản quyển Trưởng Lão Ni Kệ (Therigatha), quyển sách về các bài thơ của các sư nữ đầu tiên. Khóa học cho phép sinh viên tự vận hành theo tốc độ của riêng mình và theo thời gian mà bản thân họ sắp xếp được.


Giáo sư Hallisey nói rằng khóa học này không nhằm mục đích nghiên cứu về kinh điển Phật Giáo vì kinh tạng Phật giáo không được thiết kế như các quyển kinh thuộc các tôn giáo Abraham (bao gồm Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo và Do Thái Giáo). Thay vào đó, ông cho biết khóa học sẽ là cơ hội giúp các học viên tra cứu các kinh tạng khác nhau, để có thể hiểu thêm về Phật giáo và làm cho cuộc sống tốt hơn.


HARVARD Has a New Free Online Course about BUDDHISM


The rise in demand to learn about Buddhism has resulted in a number of unique ways that experts in the religion have come out to teach Buddhist ideas to people. Recently, Buddhist monks have been conducting meditation sessions on New York City streets and other busy areas of the city. Colleges and universities too have been coming up with new options for students to study Buddhism, among other religions.


Realizing this need of the people to learn Buddhism, Harvard University has now come forward to offer free online lessons on Buddhism. Harvard has a series of course on religious studies titled “World Religions through their Scriptures.” The lesson on Buddhism, “Buddhism Through its Scriptures” is the third in this series. The course is no longer available as an interactive course. However, all the course material and resources have been made available on their online learning platform. This can come as great news for enthusiasts who are looking for to a simple way to learn Buddhism, but are unable to do so due to various reasons. The course has been designed for almost 40 hours of work spread over a time frame of four weeks. This can be of great help to people who are unable to find the time or means to spend a lot of time studying the religion. The course has been guided by Buddhist expert,


Professor Charles Hallisey, who belongs to the faculty at Harvard Divinity School. Professor Hallisey is an authority on Buddhist scriptures and literature and is the Yehan Numata Senior Lecturer on Buddhist works. He also authored a book that featured poems by Buddhist women, Therigatha: Poems of the First Buddhist Women. The course will be self-paced, giving takers the opportunity to complete it according to how time permits them. Professor Hallisey says that the course is not about learning a Buddhist scripture, because Buddhism doesn’t actually have a main book like the Abrahamic religions do. Instead, he says the course will be an examination of various scriptures that the Buddhist considers sacred, so that the course-taker will develop the right mindset to understand the Buddhist way of life better.


World Religion News - Alison Lesley

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US