Ngày Rằm Tháng Tư

Monday, 08 May 20178:04 PM(View: 3564)
Ngày Rằm Tháng Tư
Ngày Rằm Tháng Tư
Hiền ThụcNgày Rằm tháng tư sáng tươi về đây.
Trời bình minh ngàn chim níu lo vườn cây.
Ngày trần gian vui đón đức phật tự tôn.
Trong nắng mai huy hoàng mừng ngày Đản sinh. 

Ngày Rằm tháng tư chúng ta mừng vui.
Vầng hào quang bừng soi sáng nơi ngàn phương.
Mừng trần gian u tối không còn đau thương.
Bao chúng sinh vui mừng ngày rằm tháng tư. 

Nam mô bổn sư Thích ca Phật đà!
Nam mô bổn sư Thích ca Phật đà! 

Ngàn hào quang sáng soi về muôn lối biển khơi,
ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp nơi. 

Nam mô chúng con kính xin lạy ngài.
Nam mô chúng con kính xin nguyện cầu.
Cầu cho muôn chúng sinh đời thôi hết khổ đau
và từ đây sống trong ánh sáng đạo vàng.

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US