HOA KỲ: Quỹ Đạt lai Lạt ma công bố Chương trình Học bổng Sau đại học năm 2018

Wednesday, 18 April 20185:38 PM(View: 2300)
HOA KỲ: Quỹ Đạt lai Lạt ma công bố Chương trình Học bổng Sau đại học năm 2018

HOA KỲ: Quỹ Đạt lai Lạt ma công bố Chương trình Học bổng Sau đại học năm 2018

Redwood, CA (Hoa Kỳ) - Ngày 11-4-2018, Quỹ Đạt lai Lạt ma tại Hoa Kỳ do Đức Đạt lai Lạt ma làm chủ tịch đã công bố ấn bản 2018 của “Chương trình Học bổng Cao học’ dành cho các sinh viên hiếu học tại Bắc Mỹ, Âu châu và Úc châu.

Trong đợt tài trợ hàng năm lần thứ 8, sẽ có 10,000 USD phụ cấp được cấp cho khoảng 18 ứng viên đặc biệt.

Từ năm 2011, gần 100 sinh viên Tây Tạngbao gồm 23 ứng viên tiến sĩ đã hưởng lợi từ quỹ tài trợ này – với khoảng 1,4 triệu USD cấp cho các sinh viên đã được ghi danh vào các trường đại học có uy tín trên thế giới.

Quỹ Đạt lai Lạt ma tài trợ cho các chương trình và các sáng kiến giáo dụcxã hội và sáng tạo khoa học khác nhau trên khắp thế giới.

(Phayul – April 12, 2018)

Tintuc040218-03
Đức Đạt lai Lạt ma tại Học viện Khoa học Xã hội Kalinga (Ấn Độ) vào năm 2017 

 

 

Send comment
Your Name
Your email address
)
CONTACT US