Khám Phá Bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Đường Huyền Trang

Saturday, 21 April 20188:18 AM(View: 2537)
Khám Phá Bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Đường Huyền Trang
Khám Phá Bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Đường Huyền Trang (Xuanzang)

Các nhà khảo cổ học khai quật hang động Tân Khai ở vùng Uyghur, Tân Cương, đã công bố việc khám phá một mảnh rách lớn của một văn bản cổ được cho là một bản sao của Kinh Bát nhã Ba la Mật đa Tâm kinh (Mahaprajnaparamita) do nhà sư thời nhà Đường (618-907) tên là Xuanzang  (Ngài Đường Huyền Trang) và các vị đệ tử của ngài dịch sang tiếng Hán.


Đội khảo cổ đã khai quật một mảnh bản thảo lớn, kích thước khoảng 20 cm x 18 cm, có ghi một đoạn kinh Phật bằng tiếng Hán. Các nhà khảo cổ cho biết mặc dù đã trải qua nhiều thế kỷ, văn bản quý hiếm này còn nguyên được 70%.


Văn bản nói trên rõ ràng là đã do một chuyên gia lành nghề viết, vì các chữ được viết một cách cẩn thận và rất đẹp mắt
Ngoài ra còn có hơn 150 mảnh rách của các bản thảo chép kinh khác cũng đã được khai quật tại địa điểm này.


(Buddhistdoor Global – March 20, 2018)

Xuanzang-01
Mảnh bản thảo từ Kinh Bát nhã Ba la Mật đa Tâm kinh được khám phá tại hang động Tân Khai, Tân Cương
Xuanzang-02
Hang động Phật giáo Tân Khai ở Tân Cương

 Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US