Bốn ngôi chùa Hàn Quốc được đề cử là Di sản Thế giới

Tuesday, 15 May 20188:17 AM(View: 2536)
Bốn ngôi chùa Hàn Quốc được đề cử là Di sản Thế giới
HÀN QUỐC: Bốn ngôi chùa Hàn Quốc được đề cử là Di sản Thế giới

Gần như chắc chắn rằng 4 sơn tự của Hàn Quốc sẽ trở thành Di sản Thế giới UNESCO.

Cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc vào ngày 4-5-2018 đã cho biết rằng hội đồng Quốc tế về Tượng đài và Di tích(ICOMOS), một nhóm cố vấn của UNESCO, nói rằng 4 ngôi chùa Hàn Quốc này xứng đáng với vị thế di sản thế giớihằng mong đợi.

Đó là 4 chùa Tongdo trên núi Yeongchuk ở Yangsan, Buseok trên núi Bonghwang ở Yeongju, Bepoju trên núi Songni ở Boeun và Daeheung trên núi Duryun ở Haenam.

Đề xuất công nhận 4 chùa này là di sản thế giới đã được thực hiện sau các đánh giá tại chỗ của 7 ngôi chùa trên toàn quốc.

(Yonhap – May 4, 2018)

Tintuc050118_04
Chùa Tongdo trên núi Yeongchuk, Yangsan

 

Tintuc050118_04b
Chùa Buseok trên núi Bonghwang, Yeongju

 

Tintuc050118_04d
Chùa Daeheung trên núi Duryun, Haenam

 

Tintuc050118_04c
Chùa Bepoju trên núi Songni, Boeun

 

Send comment
Your Name
Your email address
)
CONTACT US