Rèn luyện Tâm thức: Bài Kệ 5 & 6

Friday, 22 February 20192:00 PM(View: 2452)
Rèn luyện Tâm thức: Bài Kệ 5 & 6
Rèn luyện Tâm thức: Bài Kệ 5 & 6

Khi người khác, với bản tâm ganh tỵ
Lạm dụng con, vu khống và miệt khinh,
Con nguyện xin nhận thua thiệt về mình
Hiến dâng người phần quang vinh chiến thắng.


Điểm quan trọng được tạo ra ở đây là, khi những người khác khiêu khích bạn, có lẽ không phải vì lý do gì hoặc không vì sự bất công gì; thay vì phản ứng một cách tiêu cực - thì một hành giả thực sự của lòng vị tha - bạn sẽ có thể khoan dung đối với họ. Bạn nên duy trì sự bình thản, không xao xuyến, không lo sợ, và cảm thông với cách cư xử này của họ. Trong bài Kệ tiếp theo, chúng ta học được rằng, không những chúng ta nên khoan dung với những người như vậy, mà trên thực tế chúng ta nên coi họ như những bậc thầy tâm linh của mình. Bài kệ viết:

Khi một người con đã từng giúp đỡ,
Hoặc người mà con hy vọng lớn lao,
Ngược đãi con gây tổn thương tàn bạo,
Nguyện xem như bậc Hướng Đạo - tôn Sư.

Trong "Nhập Bồ Tát Hạnh" của Ngài Tịch Thiên, có một sự thảo luận rộng rãi về cách chúng ta có thể phát triển loại thái độ này, và làm thế nào để chúng ta có thể học cách nhìn thấy những người gây tổn hại tồi tệ cho chúng ta như những đối tượng để ta học hỏi về mặt tinh thần. Và trong chương thứ ba của "Nhập Trung Quán Luận" của Ngài Nguyệt Xứng, có những giáo lý sâu sắc và đầy cảm hứng về việc trau giồi tính kiên nhẫn và lòng khoan dung.