Thập Nguyện Phổ Hiền

Sunday, 24 May 20203:08 PM(View: 1596)
Thập Nguyện Phổ Hiền
Thập Nguyện Phổ Hiền
Thích Phước Tịnh

Xin nhấn vào LINK này để nghe các bài giảng.


Thập Nguyện Phổ Hiền là phần kệ tán cho thời công phu khuya của Phật Giáo trong truyền thống. Đây là phần tinh yếu được truyền từ Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Hẳn nhiên, mười đại nguyện rộng vô biên và trải dài qua hằng sa kiếp tu cho một vị Bồ Tát mới phát tâm đến thành tựu quả chánh giác; không giản dị chỉ có mặt trong những buổi học nơi đây. Thế nhưng, để cho dễ hiểu và đi được vào sự hành trì căn bản, Thầy đã giảng Thập Nguyện Phổ Hiền vào năm 2006 tại chùa Phật Tổ theo nhu cầu tu tập nơi ấy. Mắt Thương mong rằng sẽ có cơ hội Thầy giảng sâu và rộng lại Thập Nguyện Phổ Hiền từ chính văn bản Kinh Hoa Nghiêm để cống hiến cho người học Phật.

source: matthuongnhindoi.org
Send comment
Your Name
Your email address