Ác Mộng Rừng Khuya

Wednesday, 01 July 20206:19 PM(View: 2029)
Ác Mộng Rừng Khuya
Ác Mộng Rừng Khuya

Lại ác mộng bởi rừng khuya tàn bạo đấy, 

Thịt xương người vung vãi lối anh đi. 
Nhưng đáy mắt không căm thù đỏ cháy, 
Vì yêu em trên cây lá đọng sương mai. 

Anh chiến đấu nhọc nhằn như cỏ dại, 
Thoảng trông em tà áo mỏng vai gầy. 
Ôi hạnh phúc, anh thấy mình nhỏ bé, 
Chép tình yêu trên trang giấy trắng thơ ngây. 

Đời khách lữ biết bao giờ yên nghỉ, 
Giữa rừng khuya nằm đợi bóng sao Mai. 
Để một thoáng giấc mơ còn kinh dị, 
Dáng em buồn bên suối nhỏ mây bay.

------