Những Bước Đường Cùng

Wednesday, 01 July 20207:00 PM(View: 2015)
Những Bước Đường Cùng
Những Bước Đường Cùng

Không vì đời quẫn bức 
Nhưng vì yêu rừng sâu 
Bước đường vẫn tủi nhục 
Biết mình đi về đâu 
Ta muốn đi làm thuê 
Đời không thuê sức yếu 
Ta mộng phương trời xa 
Trời buồn mây nặng trĩu 
Ven bờ thân cỏ dại 
Sức sống thẹn vai gầy 
Tóc trắng mờ biên ải 
Nỗi hờn mây không bay 
Mây không trôi về Bắc 
Người mơ về Trường sơn 
Nắng chiều rưng tủi nhục 
Người trông trời viễn phương.