Những Năm Anh Đi

Wednesday, 01 July 20207:00 PM(View: 1957)
Những Năm Anh Đi
Những Năm Anh Đi

Ngọn gió đưa anh đi mười năm phiêu lãng, 
Nhìn Quê hương qua chứng tích điêu tàn. 
Triều đông hải vẫn thì thầm cát trắng: 
Truyện tình người và nhịp thở của Trường sơn. 

Mười năm nữa anh vẫn lầm lì phố thị, 
Yêu rừng sâu nên khóe mắt rưng rưng. 
Tay anh vói trời cao chim chiều rủ rỉ, 
Đời lênh đên thu cánh nhỏ bên đường. 

Mười năm sau anh băng rừng vượt suối, 
Tìm Quê hương trên vết máu giữa đồng hoang. 
Chiều khói nhạt như hồn ai còn hận tủi, 
Từng con sông từng huyết lệ lan tràn. 

Mười năm đó anh quên mình sậy yếu, 
Trên vai gầy từ thủa dựng Quê hương; 
Anh cúi xuống nghe núi rừng hợp tấu, 
Bản tình ca vô tận của Đông phương. 

Và ngày ấy anh trở về phố cũ, 
Giữa con đường còn rợp khói tang thương, 
Trong mắt biếc mang nỗi hờn thiên cổ 
Vẫn chân tình như mưa lũ biên cương.