Phố Trưa

Wednesday, 01 July 20207:00 PM(View: 1838)
Phố Trưa
Phố Trưa

Phố trưa nắng đỏ cờ hồng
Người yêu cát bụi đời không tự tình
Sầu trên thế kỷ điêu linh
Giấc mơ hoang đảo thu hình tịch liêu
Hận thù sôi giữa ráng chiều
Sông tràn núi lở nước triều mênh mông
Khói mù lấp kính trời đông
Trơì ơi! Tóc trắng rủ lòng quê cha
Con đi xào xạc tiếng gà
Đêm đêm trông bóng Thiên hà buồn tênh
Đơì không cát bụi chung tình
Ngươì yêu cát bụi quê mình là đâu?


Thích Tuệ Sỹ
Nha trang , 4-1975