Thơ Rời

Wednesday, 01 July 20207:00 PM(View: 2018)
Thơ Rời
Thơ Rời

Buổi sáng tập viết chữ thảo 
Sương mai lịm khói trà 
gió lạnh vuốt tờ hoa 
nhè nhẹ tay nâng bút 
nghe lòng rợn âm ba 
1980 

Bồi hồi 
thời gian đi khập khễnh 
để rụng phấn rơi hồng 
tơ nắn dài tâm sự 
bồi hồi mộng vẫn không 

Bài số 16 của tập Tĩnh thất 
bứt cọng cỏ 
đo bóng thời gian 
dài mênh mang 

Bài số 32 
khói ơi bay thấp xuống đi 
cho ta nắm lại chút gì thanh xuân 
ta đi trong cõi vĩnh hằng 
nhớ tàn cây nhỏ mấy lần rụng hoa 

Bài số 27 
chờ dứt cơn mưa ta vô rừng 
bồi hồi nghe gió lạnh rưng rưng 
ngàn lau quét nắng lùa lên tóc 
ảo ảnh vô thường, một thoáng chưng? 
Mùng một tết Tân Tị 

Bài số 28 
ơ kìa nắng đỏ sân chùa 
trăng non rỏ máu qua mùa mãn tang 
áo thầy bạc thếch bụi đường 
khói rêu ổ nhạt vách tường dựng kinh

Bếp lửa rừng khuya 
ai biết mình tóc trắng 
vì yêu ngọn lửa tàn 
rừng khuya bên bếp lửa 
ngồi đợi gió sang canh 

Một thoáng chiêm bao 
người mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn 
khoé môi cười nắng quái cũng gầy hao 
như cò trắng giữa đồng xanh bất tận 
ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao