Tứ Tuyệt

Wednesday, 01 July 20207:00 PM(View: 1904)
Tứ Tuyệt
Tứ Tuyệt

thâm dạ phong phiêu nghiệp ảnh tuỳ 
hiện tiền vi liễu lạc hoa phi 
Tuệ Sĩ 
tang bồng tâm sự tân toan lệ 
trí hải da tàm trúc loạn ly 
Bùi Giáng 

đêm thẳm gió lùa trêu bóng nghiệp 
nương về làm liễu lạc hoa bay 
chí lớn trạnh lòng đau đáu lệ 
trúc loạn chưa lìa biển giác ai 
Hoàng Quốc Bảo