Học Kinh Nhất Dạ Hiền Giả

Thursday, 09 July 20204:03 PM(View: 964)
Học Kinh Nhất Dạ Hiền Giả
KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ
HT. Thích Phước Tịnh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
Kính mời quý vị sắp xếp thời gian vào lớp học Zoom trực tuyến ngày thứ Sáu cuối tuần này để học bài Kinh Nhất Dả Hiền Giạ với Thầy lúc 4 :30 pm. Lớp học mở từ 4 pm để ổn định và chúng con cùng chia sẻ kinh nghiệm thiền tập với quý vị đại chúng.
 
Xin quý vị nhấn vào đường link bên dưới để tham dự lớp lúc 4 pm vào ngày thứ Sáu hằng tuần.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/3660975950

Meeting ID: 366 097 5950

One tap mobile

+16699009128,,3660975950# US (San Jose)

+12532158782,,3660975950# US (Tacoma)


Kính mời quý vị vào lớp học từ 4 pm để cùng sinh hoạt và trao đổi kinh nghiệm thiền tập với chúng con.  Quý vị cũng có thể vào trang face của Mắt Thương để xem Livestream cùng ngày và và giờ giảng mỗi thứ Sáu hằng tuần (facebook: Mat Thuong Nhin Doi) lúc 4:30 pm).
 
Kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ và tinh tấn.

Chơn Tịnh Diệu
Compassionate Eyes Inc.
Mắt Thương Nhìn Đời
PO Box 1128
Westminster, CA 92684
phone: 714-600-8854

131. KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ
(Bhaddekaratta Sutta)  

                                          

V. KỆ TỤNG 


Ph
t dy bài k sau:


Quá kh
không truy tìm
T
ương lai không ước vng
Quá kh
đã đon tn
T
ương lai li chưa đến

Ch có pháp hin ti
Tu
quán chính đây.
Không đ
ng, không lay chuyn.
Bi
ết vy, nên tu tp.

Hôm nay nhit tâm làm,
Ai bi
ết chết ngày mai?
Không ai đi
u đình được.
V
i đi quân thn chết, 

Trú như vy nhit tâm,
Đêm ngày không m
t mi,
X
ng gi Nht d hin,
B
c an tnh trm lng.  


Nói xong bài k
trên. Ngài gii thích ý nghĩa: 


Truy tìm v
quá kh.
Là nghĩ v
i hân hoan:
Nh
ư vy, sc ca ta.
Trong th
i gian đã qua.
Th
, tưởng, hành, thc ta .
Đã t
ng là như vy.
Không truy tìm quá kh
.
Là khi nghĩ nh
ư trên.
Mà trong tâm bình th
n
Không thích thú hân hoan.  


Ướ
c vng v tương lai.
ước gì mai sau.
Năm u
n ta như vy.
Và kh
i lên hân hoan.


Phàm phu b
lôi cun.
Trong các pháp hi
n ti.
Vì không tu thánh pháp.
Xem s
c là t ngã,
Ho
c t ngã có sc,
Ho
c sc trong t ngã,
Ho
c ngã trong sc.
V
i th, tưởng, hành, thc.
Cũng đ
u xem như vy
C
ng hai mươi thân kiến.
Thánh đ
t đa văn.
Nh
hc pháp thánh nhân.
Không xem là t
ngã.
Năm u
n thân tâm này.


N
ỘI DUNG GIẢNG GIẢI.

1. Bn cht ca các pháp

2. Ni kh ca chúng ta

3. Trú nơi pháp quán chiếu

4. Nhng con đường vào

5. Thành tu tu quán

6. Chng nghim an lc

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US