HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2024

Monday, 27 May 202410:04 PM(View: 256)
HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2024
HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2568
CHÙA TỪ LÂM
May 25th, 2024
PD2024-01
PD2024-04
PD2024-09
Ban Đạo ca Hương Từ Bi
PD2024-10
Hòa thượng Thích Đồng Trí thuyết pháp Ý Nghĩa Ngày Phật Đản.
PD2024-06
PD2024-07
Ban Tiếp Tân.
PD2024-08
PD2024-16
Hòa Thượng Thích Viên Thông, trụ trì Chùa Từ Lâm, Đại Đức Thích Như Từ và Phật tử trang nghiêm cung thỉnh chư tôn đức Tăng tham dự Đại Lễ Phật Đản PL. 2568
PD2024-14
PD2024-19
Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng quang lâm lễ đài.
PD2024-20PD2024-20
PD2024-21
Chư Tôn đức Tăng tại miền bắc California quang lâm lễ đài.
PD2024-22PD2024-23PD2024-24PD2024-25PD2024-26PD2024-27
PD2024-29
Lễ chào quốc kỳ: Hoa kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và Phật giáo.
PD2024-30PD2024-31
PD2024-111PD2024-36
PD2024-34Nhập Từ Bi Quán.
PD2024-00
MC Kim Phượng giới thiệu chư Tôn đức Tăng và quan khách chính quyền.
PD2024-41
PD2024-37
Hòa Thượng Thích Viên Thông, trụ trì Chùa Từ Lâm, tuyên đọc diễn văn khai mạc Đại Lễ Phật Đản PL. 2568.
PD2024-45
PD2024-46
PD2024-44
PD2024-40
Thượng Tọa Thích Viên Chánh tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản PL. 2568 của Viện Trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN.
PD2024-48
Thị Trưởng thành phố Milpitas, bà Cameron Montano, chia sẽ cảm nghĩ và  chúc mừng cộng đồng người Việt nhân Lễ Phật Đản. Bà cũng hát tặng chư tôn đức và đồng hương Phật tử bài hát America is Beautiful. 
PD2024-50
Các em Phật tử dâng hoa cúng dường Đức Phật. 
PD2024-51
Nhạc Phật Đản do ban Đạo ca Hương Từ Bi thực hiện
PD2024-56
Nghi lễ Khánh Đản, Tụng Kinh và nhạc Trầm Hương Đốt.
PD2024-57
PD2024-52
PD2024-53PD2024-54PD2024-58
PD2024-62
PD2024-59
PD2024-68
Lễ Mộc Dục.
PD2024-101
PD2024-69
PD2024-71PD2024-100
PD2024-78
Thị Trưởng thành phố Freemont, bà Lily Mei, chúc mừng Lễ Khánh Đản và trao tặng bằng khen cho Chùa Từ Lâm.
PD2024-79
Đại đức Thích Như Từ cảm tạ chư tôn đức Tăng, quan khách chính quyền và đồng hương Phật tử đã đến tham dự đại lễ.

PD2024-81
PD2024-80
 Các bác trong ban Hương Đăng.
PD2024-82PD2024-83PD2024-84
PD2024-85
Lễ Trai Tăng: Đại đức Thích Như Từ và quý Phật tử dâng lời tác bạch.
PD2024-86PD2024-87PD2024-88
PD2024-90
PD2024-108
PD2024-109
Văn nghệ cúng dường Khánh Đản.
PD2024-107
PD2024-11
Đồng hương Phật tử thọ trai và Đại lễ Phật Đản hoàn mãn chiều cùng ngày.
PD2024-12PD2024-103PD2024-104PD2024-110Tulam-02Tulam-03Tulam-01Tulam-06Tulam-08