Hoa Nghiêm Áo Chỉ

Wednesday, 27 April 201610:07 AM(View: 2612)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ
HOA NGHIÊM ÁO CHỈ

Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer))
Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ
Send comment
Your Name
Your email address