Lịch trình thuyết pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Chùa Điều Ngự, Westminster California

Friday, 29 April 20168:12 AM(View: 2886)
Lịch trình thuyết pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Chùa Điều Ngự, Westminster California
LỊCH TRÌNH THUYẾT PHÁP CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA
TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ TP. WESTMINSTER CALIFORNIA

dalailatma
Theo lịch trình chính thức từ văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma được phổ biến trên trang web của Ngài: dalailama.com, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ có chương trình thuyết pháp và nói chuyện với giới trẻ Việt Nam như sau:

Thuyết pháp công cộng: vào buổi sáng Thứ Bẩy ngày 18 tháng 6 năm 2016 với đề tài: Sức mạnh của lòng từ bi như là chìa khóa để hoàn thành các giá trị lớn hơn cho mình và cho người khác.” (The Power of Compassion as Key to Accomplishing Greater Values to Self and Others)


Giảng dạy Phật Pháp
: vào buổi chiều Thứ Bẩy ngày 18 tháng 6 năm 2016 bao gồm cả phần lễ quán đảnh Đức Phật Dược Sư (conferment of a Medicine Buddha Empowerment). (*)


Tham dự lễ lạc thành
chùa Điều Ngự vào buổi sáng Chủ Nhật ngày 19 tháng 6 năm 2016: Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ nói chuyện với tuổi trẻ Việt Nam đến tham dự buổi lễ (a talk with Vietnamese Youth attending the Grand Opening Ceremony)


Dưới đây là nguyên văn bản tiếng Anh:


Public Talk in Westminster, CA, USA on June 18: 
His Holiness will give a public talk on The Power of Compassion as Key to Accomplishing Greater Values to Self and Others in the morning at the new Dieu Ngu Temple.


Teaching in Westminster, CA, USA on June 18: 
His Holiness will give a Buddhist teaching including conferment of a Medicine Buddha Empowerment in the afternoon at the new Dieu Ngu Temple.


Inauguration Program in Westminster, CA, USA on June 19: 
His Holiness will participate in the Grand Opening Ceremony of the Dieu Ngu Temple hosted by Venerable Vien Li. He will also participate in a talk with Vietnamese Youth attending the Grand Opening Ceremony.


Link: http://www.dalailama.com/teachings/schedule

Người biên tập bản tin: Tịnh Thủy (TVHS) 10:04 04/25/2016


(*)
Chú thích về thuật ngữLễ quán đảnh” (empowerment):

Khi Phật giáo Tây Tạng lần đầu tiên đến phương Tây, “Lễ quán đảnh” (empowerment) được gọi là “lễ kết nạp” (initiation), hay “lễ điểm đạo”. Nói nôm na là lễ nhập đạo hay nhập môn. Quán Đảnh dịch từ tiếng Tây Tạng Wang có nghĩa đen là: “Quyền năng ”, nhưng trong ý nghĩa là “ban truyền quyền năng’’. Điều đó hàm ý là sự ban truyền quyền năng của trí tuệ từ vị thầy sang đệ tử, cho phép vị đệ tử đó đi vào hành trì tu tập và gặt hái thành quả tu tập.


Theo truyền thống Kim Cang Thừa, hành giả cần phải thọ nhận lễ quán đảnh để đón nhận năng lực gia hộ của chư Phật, chư Hộ Phật và chư Đạo Sư trước khi hành trì các pháp môn thiền quán tưởng theo hướng dẫn trong các nghi quỹ (sadhana).

Lễ Quán Đảnh Dược Sư mang ý nghĩa gia trì cho chúng sanh dứt trừ mọi bệnh tật trong thân và tâm. Và dứt trừ ba bệnh lớn là tham, sân và si của chúng sanh.


Thọ nhận quán đảnh cũng giống như việc được gieo mầm hạt giống trong tâm thức; sau này, khi hội đủ nhân duyên và qua các nỗ lực tu trì, hạt giống đó sẽ nảy mầm thành Giác ngộ. Vì vậy mà, trước khi lễ Quán đảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma làm lễ phát Tâm Bồ Đề, lễ Quy Y Tam Bảo và truyền Giới cho Phật tử.


lelacthanhchuadieungu-datlailatma