HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2560 TẠI CHÙA TỪ LÂM

Thursday, 19 May 201611:10 PM(View: 5993)
HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2560 TẠI CHÙA TỪ LÂM
 CHÙA TỪ LÂM
HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2560
(ngày 14 tháng 5 năm 2016)

pdtl2016-000

pdtl2016-21
HT. Thích Đức Niệm (bên phải) và Đại Đức Thích Bảo Trí (bên trái) thuyết giảng về Ý nghĩa Phật Đản

pdtl2016-00a
Chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm

pdtl2016-00b
pdtl2016-00
Lễ chào Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và Phật giáo kỳ

pdtl2016-01Giới thiệ́u chư tôn đức giáo phẩm Tăng, Ni và quan khách chính quyền
TT. Thích Viên Thông (bên trái) trú trì Chùa từ Lâm

pdtl2016-04
pdtl2016-04a
pdtl2016-05
pdtl2016-00c
TT. Thích Viên Thông đọc Diễn văn khai mạc Đại Lễ Phật Đản PL. 2560

pdtl2016-01b
Đại Đức Thích Viên Chánh tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản PL. 2560
của Đứ́c Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

pdtl2016-01cHT. Thích Viên Thành,
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn GHPGVNTN ban Đạo từ

pdtl2016-02
Thị Trưởng thành phố Milpitas, Jose Esteves tặng bằng tưởng lục cho Chùa Từ Lâm

pdtl2016-03
Nghị viên Khu vực 4, Nguyễn Mạnh phát biểu cảm tưởng

pdtl2016-14
Dân biểu Tiểu bang California Kansen Chu và Phu nhân

pdtl2016-06
GĐPT Từ Lâm dâng đèn cúng dường

pdtl2016-06a
pdtl2016-07
pdtl2016-08
Nghi thức Phật Đản Bắc và Nam Tông

pdtl2016-09
pdtl2016-10
Lễ Mộc dục

pdtl2016-12
pdtl2016-13
pdtl2016-16
pdtl2016-18
Cúng dường trai tăng

pdtl2016-19
pdtl2016-15b
Văn nghệ Mừng Đại Lễ Phật Đản - GĐPT Chùa Từ Lâm

pdtl2016-15a
pdtl2016-17