Khai quật các mảnh vỡ có thể là của Phật tự lớn nhất từng được xây dựng tại Nhât Bản

Monday, 25 July 20168:25 AM(View: 2081)
Khai quật các mảnh vỡ có thể là của Phật tự lớn nhất từng được xây dựng tại Nhât Bản
 Khai quật các mảnh vỡ có thể là của Phật tự lớn nhất từng được xây dựng tại Nhât Bản


Các nhà khảo cổ học ở Nhật Bản đã xác định 3 mảnh vỡ trang trí bằng đồng, vốn khai quật được trong khuôn viên ngôi chùa Thiền Phật Kinkaku-ji nổi tiếng của Kyoto, như là di tích của những gì trước kia là Phật tự cao nhất từng được xây dựng tại Nhật Bản.

tin-tuc-03-07-06
Được phát hiện trong cuộc khai quật diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7 -2015 để phát triển khu đỗ xe của chùa Kikaku-ji, các học giả tin rằng những mảnh vỡ này có thể xưa kia từng tạo hình một phần của đỉnh một ngôi chùa gọi là Kitayama Daito, vốn tương truyền đã được xây trong khuôn viên chùa Kikaku-ji theo lệnh của tướng quân Ashikaga Yoshimitsu (1358-1408).


Theo Viện Nghiên cứu Khảo cổ Thành phố Kyoto, 3 mảnh vỡ này đã hình thành một phần của một sorin – là hình trang trí dọc chạm trổ ở đầu mái nơi đỉnh của một ngôi chùa. Mảnh vỡ lớn nhất trong số 3 mảnh này rộng 37.4 cm, dài 24.6 cm và dày 1.5 cm, cân nặng 8.2 kg.


Các mảnh vỡ bằng đồng nói trên được trưng bày trong một cuộc triển lãm đặc biệt tại Bảo tàng Khảo cổ Thành phố Kyoto cho đến ngày 27-11-2016.


(Buddhistdoor Global – July 20, 2016)

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US