NEPAL: Khánh thành Viện Đạo Hạnh Nepal tại Kathmandu

Sunday, 28 August 20165:35 AM(View: 2699)
NEPAL: Khánh thành Viện Đạo Hạnh Nepal tại Kathmandu
NEPAL: Khánh thành Viện Đạo Hạnh Nepal tại Kathmandu


Tại một buổi lễ được tổ chức ở thủ đô Kathmandu vào ngày 12-8-2016, Thượng tọa Hin Hung – một học giả Phật giáo nổi tiếng – đã chính thức khánh thành Viện Đạo Hạnh Nepal (EVINS Nepal). Ông đã có bài phát biểu chính về lòng từ bi và bản chất sự đau khổ của con người.


Có trụ sở tại Kathmandu, EVINS Nepal được đăng ký là một tổ chức phi chính phủ, có mục đích quảng bá các giá trị tinh thần và đạo đức, nhằm xây dựng một xã hội dựa trên các giá trị đạo đức và từ bi. Tổ chức này mở các lớp thiền định và giảm stress dành cho người lớn, cũng như các lớp về thiền, yoga, và về các giá trị đạo đức và phẩm hạnh cho trẻ em để giúp trẻ phát triển thành những nhà lãnh đạo tương lai đầy tiềm năng. Viện này thực hiện nghiên cứu các chương trình về thuyết duy linh, thiền định và giảm stress, ngoài ra còn cung cấp tài trợ và cứu trợ cho các cộng đồng nghèo cũng như học bổng giáo dục.


Thượng tọa Hin Hung, người cũng là một tác giả và là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo tại trường Đại học Hồng Kông đã nhận xét trong bài phát biểu của ông rằng hầu hết sự đau khổ của con người là không cần thiết và có thể dễ dàng tránh được.

tintuc-08-03-01
Hình 1: Thượng tọa Hin Hung trong lễ khánh thành Viện Đạo Hạnh Nepal (EVINS Nepal) Hình 2:Hàng cứu trợ của EVINS Nepal đến với dân làng là nạn nhân của trận động đất năm ngoái tại huyện Dokhala, Nepal Photos: kathmandupost.ekantipur.com & EVINS Nepal Facebook


(Buddhistdoor Global – August 15, 2016)

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US