ĐẠI LỄ VU LAN PL. 2560 TẠI CHÙA TỪ LÂM

Wednesday, 07 September 20169:13 AM(View: 4801)
ĐẠI LỄ VU LAN PL. 2560 TẠI CHÙA TỪ LÂM
ĐẠI LỄ VU LAN - CHÙA TỪ LÂM
(ngày 13 tháng 8, 2016)

tl-vulan-2016-01tl-vulan-2016-02tl-vulan-2016-03tl-vulan-2016-05
tl-vulan-2016-05b
TT. Thích Minh Hậu và TT. Thị́ch Minh Nguyện thuyết giảng về Ý Nghĩa Ngày Vu Lan
tl-vulan-2016-09
Ban Hương Đâng cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm
tl-vulan-2016-10 tl-vulan-2016-11 tl-vulan-2016-12 tl-vulan-2016-13 tl-vulan-2016-21 tl-vulan-2016-24 tl-vulan-2016-15 tl-vulan-2016-16 tl-vulan-2016-22 tl-vulan-2016-26 tl-vulan-2016-29
tl-vulan-2016-31
Gia Đình Việt Ngữ Từ Lâm dâng hoa cúng dường Phật
tl-vulan-2016-33
tl-vulan-2016-34
Lễ Chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Phật Giá́o Kỳ và Phút Nhập Từ Bi Quán tl-vulan-2016-14
Ông Nguyễ́n Tấn Thọ thay mật cho Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tặng bằng khen cho TT. Thích Viên Thông
vulan-10
Thị Trưởnh thành phố Milpitas, Jose Esteves, tặng bằng khen cho TT. Thích Viên Thông
tl-vulan-2016-35tl-vulan-2016-36
vulan-thichvienthong
TT. Thích Viên Thông, trú trì Chùa Từ Lăm đọc diễn văn khai mạc
tl-vulan-2016-17 tl-vulan-2016-51 tl-vulan-2016-49 vulan-05 vulan-07vulan-08vulan-09tl-vulan-2016-18tl-vulan-2016-47tl-vulan-2016-38tl-vulan-2016-37tl-vulan-2016-39tl-vulan-2016-42tl-vulan-2016-18vulan-13vulan-12
tl-vulan-2016-23
vulan-14
tl-vulan-2016-04