INDONESIA: Chính phủ chỉ cho phép mỗi lượt 15 du khách viếng chùa Borobudur

Saturday, 10 September 201612:14 PM(View: 2716)
INDONESIA: Chính phủ chỉ cho phép mỗi lượt 15 du khách viếng chùa Borobudur
INDONESIA: Chính phủ chỉ cho phép mỗi lượt 15 du khách viếng chùa Borobudur

tintuc-09-01-01
Chùa Borobudur (Indonesia) Photo: beritasatu.com

Chính phủ Indonesia có kế hoạch hạn chế số lượng du khách được phép viếng chùa Borobudur ở Magelang, Trung Java, xuống chỉ còn 15 người tại bất cứ thời điểm nào.


Nadjamuddin Ramly, giám đốc khoa ngoại giao về di sản và văn hóa tại Bộ Giáo dục và Văn hóa, nói rằng có những lo ngại về việc bảo tồn ngôi đền Phật giáo Đại thừa thế kỷ thứ 9 này. Ông nói Di sản Thế giới UNESCO Borobudur thường có hàng trăm du khách cùng vào một lúc, khiến có thể tác động đến tính toàn vẹn cấu trúc của di tích này.


Ông cho biết con số 15 người là dựa trên dữ liệu liên quan đến sức chứa về cấu trúc của ngôi đền. Nadjamuddin nói rằng du khách cũng thường thiếu kỷ luật và rằng nhiều người không thật sự tôn quý giá trị lịch sử và văn hóa của di tích Phật giáo lớn nhất thế giới này.


Ông nói việc quản lý ngôi đền không có đủ nhân viên an ninh để thực hiện các quy tắc, vì vậy chính phủ có kế hoạch tăng cường việc giáo dục du khách để bảo tồn di tích Borobudur.


(tipitaka.net – September 3, 2016)

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US