HÀN QUỐC: Bộ tượng Tam Thế Phật tại chùa Munsu sẽ trở thành bảo vật quốc gia

Tuesday, 13 September 201612:17 PM(View: 2590)
HÀN QUỐC: Bộ tượng Tam Thế Phật tại chùa Munsu sẽ trở thành bảo vật quốc gia
HÀN QUỐC: Bộ tượng Tam Thế Phật tại chùa Munsu sẽ trở thành bảo vật quốc gia


Cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc (CHA) đã công bố kế hoạch của cục về việc chỉ định 9 di sản văn hóa là bảo vật quốc gia, trong số đó có bộ tượng Tam Thế Phật bằng gỗ tại chùa Munsu ở Gochang, vốn được xem là mẫu chuẩn của điêu khắc Phật giáo thế kỷ 17.


Bộ tượng Tam Thế Phật tại Munsu gồm tượng Đức Phật Thích Ca ở giữa, 2 bên là tượng Phật Dược sư và Phật A Di Đà. Được biết nhà sư Byeokam Gakseong (1575-1660) và các đệ tử của ông đã giám sát việc tạo tác bộ tượng do 15 tăng sĩ là điêu khắc gia thực hiện.


Việc tiến hành kế hoạch nói trên của CHA sẽ bao gồm việc thu thập ý kiến từ các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau trong 30 ngày và một sự đánh giá của Ủy ban Di sản Văn hóa Hàn quốc.

tintuc-09-01-02
Bộ tượng Tam Thế Phật tại chùa Munsu ở Gochang, Hàn Quốc Photo:donga.com


(tipitaka.net – September 3, 2016)

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US