ẤN ĐỘ: Đức Karmapa đối thoại với các sinh viên tâm lý học về cảm xúc của con người

Sunday, 09 October 201610:32 AM(View: 2661)
ẤN ĐỘ: Đức Karmapa đối thoại với các sinh viên tâm lý học về cảm xúc của con người
ẤN ĐỘ: Đức Karmapa đối thoại với các sinh viên tâm lý học về cảm xúc của con người


Đức Ogyen Trinley Dorje, Gyalwang Karmapa thứ 17, đã tiếp 20 sinh viên tâm lý học sau đại học tại Dharamsala, bắc Ấn Độ vào ngày 29-9-2016. Họ sẽ tham dự một chương trình của các cuộc hội kiến đặc biệt với ngài qua 11 ngày. Trong suốt chương trình, các sinh viên và Đức Karmapa sẽ thảo luận và nghiên cứu về cách mà Phật giáo và tâm lý học hiện đại tiếp cận và thông hiểu những cảm xúc khác nhau của con người.


Các cuộc hội kiến của Đức Karmapa với những sinh viên đến từ trường Đại học Ambedkar ở Delhi này sẽ gồm các cuộc thảo luận, trình bày và phần hỏi đáp về nhiều chủ đề do chính các sinh viên đề xuất – bao gồm sự ghen ghét, tình yêu và sự gắn bó, tham lam, ao ước và sự hài lòng, tội lỗi và xấu hổ, căng thẳng và lo lắng, niềm tin và hy vọng, và sự sợ hãi, khủng bố và lòng can đảm. Những sinh viên này đại diện cho liên tôn giáo và các thành phần từ khắp Ấn Độ, bao gồm các cộng đồng Phật giáo, Ấn giáo, đạo Jain, Hồi và Sikh.

tintuc-10-01-04
Đức Karmapa 17 gặp gỡ sinh viên sau đại học tại Dharamsala vào ngày 29-9-2016 Photo: kagyuoffice.org


(Buddhistdoor Global – October 4, 2016)

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US