MÃ LAI-TÍCH LAN: Phật tử Mã Lai tài trợ cho 1,900 tăng sinh tại Tích Lan

Wednesday, 26 October 20165:04 PM(View: 2666)
MÃ LAI-TÍCH LAN: Phật tử Mã Lai tài trợ cho 1,900 tăng sinh tại Tích Lan
MÃ LAI-TÍCH LAN: Phật tử Mã Lai tài trợ cho 1,900 tăng sinh tại Tích Lan


Kuala Lumpur, Mã Lai – Hội Phật giáo Maha Karuna của Mã Lai sẽ tổ chức Lễ tài trợ Giáo dục Tăng sinh lần thứ 18 vào ngày 20-11-2016. Sự kiện này sẽ diễn ra tại làng Kirinda ở huyện Mathara, Tích Lan – quê hương của cố Hòa thượng Tiến sĩ K Sri Dhammananda nhân kỷ niệm 10 năm ngày ông viên tịch.


Nhà tổ chức Lễ tài trợ là Thượng tọa Siri Saranakara Nayaka Maha Thera, Trưởng chấp pháp Tăng đoàn Mã Lai, cho biết sự kiện hàng năm này đài thọ việc học tập theo hình thức cung cấp sách và tài liệu giáo dục cho tăng sinh trẻ. Năm nay, khoảng 1,900 tăng sĩ từ khu vực Mathara dự kiến sẽ nhận được sự tài trợ.


Trong chương trình , mỗi tăng sinh sẽ nhận tài liệu học tập như từ điển tiếng Pali và sách giáo khoa. Các tài liệu cung cấp được phân loại theo độ tuổi và năm học của tăng sĩ.


(The Buddhist Channel – October 18, 2016)

tintuc-10-04-04
Poster về Lễ kỷ niệm năm thứ 10 ngày viên tịch của Hòa thượng K Sri Dhammananda và Lễ tài trợ Giáo dục Tăng sinh tại Tích Lan Photo: buddhistchannel.tv

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US