HÀNH HƯƠNG HÀN QUỐC 2016

Tuesday, 22 November 20165:25 PM(View: 8086)
HÀNH HƯƠNG HÀN QUỐC 2016
CHUYẾN HÀNH HƯƠNG TẠI ĐẠI HÀN 2016
TT. THÍCH VIÊN THÔNG HƯỚNG DẪN CÙNG VỚI PHÁI ĐOÀN CHÙA TỪ LÂM

korea-01korea-02korea-03korea-04korea-05korea-07korea-08korea-10korea-11korea-12korea-13korea-14korea-15korea-16korea-17korea-18korea-20korea-21korea-22korea-24korea-25korea-26korea-27korea-28korea-29korea-30korea-31korea-32korea-33korea-34korea-35korea-36korea-37korea-38korea-39korea-40korea-41korea-42korea-43korea-44korea-45korea-46korea-47korea-48korea-49korea-50korea-51korea-52korea-53korea-54korea-55korea-56korea-57korea-58korea-59korea-60
CÒN TIẾP.....