NHẬT BẢN: Tuyến đường hành hương Phật giáo Shikoku tìm vị thế Di sản Thế giới

Tuesday, 29 November 20161:56 PM(View: 2839)
NHẬT BẢN: Tuyến đường hành hương Phật giáo Shikoku tìm vị thế Di sản Thế giới
NHẬT BẢN: Tuyến đường hành hương Phật giáo Shikoku tìm vị thế Di sản Thế giới


Chính quyền vùng Shikoku đang tiến hành việc hình thành một tuyến đường hành hương địa phương, bao gồm 88 đền chùa được chỉ định là một Di sản Văn hóa Thế giới UNESCO.


Vào tháng 8-2016, 4 tỉnh và 58 thành phố vùng Shikoku có đền chùa hành hương đã đệ trình một kiến nghị gởi Cục Văn hóa để tìm vị thế ứng viên cho Di sản Văn hóa Thế giới. Tài liệu nói trên mô tả hành trình thiêng liêng này như một “hình thức hành hương điển hình của nước ta”.


Chính quyền các địa phương của lộ trình 88 đền chùa dài 1,400 km đã kết nối các thánh địa này như nền tảng của Di sản Văn hóa Thế giới đã được định hình.


Chính quyền tại đây sẽ đối mặt với vấn đề làm cách nào để thiết lập một kế hoạch bảo tồn những đền chùa và tuyến đường nói trên như những tài sản văn hóa.


(The Yomiuri Shimnbun – November 25, 2016)

tintuc-11-04-03
Khách hành hương của tuyến đường hành hương Phật giáo Shokoku, Nhật Bản

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US