Hình Ảnh Lễ Vu Lan 2023

Monday, 04 September 20232:34 PM(View: 2155)
Hình Ảnh Lễ Vu Lan 2023
HÌNH ẢNH LỄ VU LAN 
CHÙA TỪ LÂM
September 3rd, 2023

Vulan2023-01
Ban Đạo Ca Chùa Từ Lâm
Vulan2023-02Vulan2023-04
Vulan2023-05
Ban Văn Nghệ Hương Từ Bi
Vulan2023-03
TT. Thích Đồng Trí thuyết giảng về Ý Nghĩa Vu Lan 
Vulan2023-6c
Quý bác trong Ban Hương Đăng cung thỉnh quý chư tôn đức Tăng quang lâm lễ đài.
Vulan2023-6bVulan2023-07
Vulan2023-08
Chư tôn đức quang lâm lễ đài.
Vulan2023-09Vulan2023-10
Vulan2023-11
Chư Tôn đức quang lâm lễ đài. 
Vulan2023-12
Vulan2023-13
Đồng hương Phật tử trang nghiêm cung thỉnh chư tôn đức.
Vulan2023-16
MC Kim Phượng giới thiệu chư tôn đức và quan khách.
Vulan2023-18
Lễ Chào quốc Kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và Phật Giáo.
Vulan2023-19
Vulan2023-20
Phút nhập Từ Bi quán.
Vulan2023-21Vulan2023-22
Vulan2023-24
MC Kim Phượng giới thiệu chư Tôn đức, quan khách tham dự...
Vulan2023-25
TT. Thích Viên Thông, trú trì Chùa Từ Lâm, đọc diễn văn khai mạc Đại Lễ Vu Lan. 
Vulan2023-27Vulan2023-28Vulan2023-29Vulan2023-30
Vulan2023-31
Nhạc phẩm Công Đức Sanh Thành.
Vulan2023-26
TT. Thích Viên Chánh, tuyên đọc Thông Điệp Vu Lan của Viện Trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN, HT. Thích Viên Định.
Vulan2023-32
Cựu dân biểu Kevin Chu và phu nhân phát biểu cảm tưởng.
Vulan2023-32b
Uỷ viên giáo dục học khu East San Jose, Vân Lê.
Vulan2023-32c
Văn nghệ cúng dường Vu Lan do Ban Đạo Ca Hương Từ Bi thực hiện.
Vulan2023-32d
Dâng hoa cúng dường Vu Lan.
Vulan2023-36Vulan2023-37Vulan2023-38
Vulan2023-39
Nghi thức Đại Lễ Vu Lan, cầu siêu Cửu Huyền Thất Tổ.
Vulan2023-32e
Hòa cùng với chư tôn đức và đồng hương Phật tử, đạo ca Trầm Hương Đốt.
Vulan2023-40
Đồng hương Phật tử hướng về lễ đài tụng kinh Vu Lan, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tại và đã quá vãng...
Vulan2023-41Vulan2023-42Vulan2023-43Vulan2023-44Vulan2023-45Vulan2023-46Vulan2023-47Vulan2023-48Vulan2023-50
Vulan2023-52b
Đại đức Thích Như Từ thay mặt Ban Tổ Chức, cảm tạ chư tôn đức, quan khách, đồng hương Phật tử xa gần đã đến tham dự Đại Lễ Vu Lan.
Vulan2023-80
Vulan2023-53
Quý bác trong ban Hương Đăng cung thỉnh chư Tôn đức về Chánh điện.
Vulan2023-53bVulan2023-53cVulan2023-54Vulan2023-55Vulan2023-56Vulan2023-58
Vulan2023-59
Đại đức Thích Như Từ tác bạch cúng dường. 
Vulan2023-59bVulan2023-60
Vulan2023-61
Lễ Cúng dường trai tăng.
Vulan2023-62Vulan2023-63Vulan2023-72
Vulan2023-75
Các em gia đình Phật tử Chùa Từ Lâm.
Vulan2023-70Vulan2023-71Vulan2023-73
Vulan2023-79
Vulan2023-74
Chương trình văn nghệ do Hương Từ Bi thực hiện và Phật tử dùng cơm thân mật tại Chùa. Buổi lễ kết thúc lúc 2:30PM cùng ngày.

Vulan2023-79
Quý cô bác trong ban trai soạn.
Vulan2023-32f
Vulan2023-49Vulan2023-78Vulan2023-66Vulan2023-69Vulan2023-68