HOA KỲ: Bảo tàng Nghệ thuật Portland sẽ trả bức tranh Phật giáo hiếm có cho Hàn Quốc

Saturday, 10 September 201612:28 PM(View: 2692)
HOA KỲ: Bảo tàng Nghệ thuật Portland sẽ trả bức tranh Phật giáo hiếm có cho Hàn Quốc
HOA KỲ: Bảo tàng Nghệ thuật Portland sẽ trả bức tranh Phật giáo hiếm có cho Hàn Quốc


Bảo tàng Nghệ thuật Portland ở tiểu bang Oregon đã công bố một triển lãm đặc biệt cho bức tranh Phật giáo Hàn Quốc thế kỷ 18 hiếm có, mang tên Obuldo (5 vị Phật). Bức tranh do vợ chồng Sandra và Robert Mattiellis tặng Bảo tàng Nghệ thuật Portland và gần đây được xác định là đã bị đánh cắp từ một trong những tu viện Phật giáo nổi tiếng nhất của Hàn Quốc.


Bức tranh mang tính biểu tượng này sẽ được hồi hương Hàn Quốc sau cuộc triển lãm.


Diễn ra từ ngày 3-9 đến 4-12-2016, cuộc triển lãm “5 vị Phật: Hành trình xuyên thời gian của Biểu tượng Hàn Quốc”, do Cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc (CHA) tài trợ, sẽ kể chi tiết hành trình của bức tranh – từ việc khám phá, phục hồi và vân chuyển của nó đến Hoa Kỳ. Một hội nghị chuyên đề đặc biệt được lên chương trình vào ngày 3-12-2016 trước khi tác phẩm quý hiếm này trở về với Hàn Quốc.


Một quan chức của CHA nói, “Bức tranh Obuldo có lẽ đã biến mất mãi mãi nếu không có Mattiellis, người đã mua và đóng khung tác phẩm bị hư hỏng nghiêm trọng này, Chúng tôi sẽ mời vợ chồng Mattiellis dự lễ tôn trí của bức tranh, được tổ chức vào năm sau, để chính thức truyền đạt lời cảm ơn của chúng tôi đến họ’.

tintuc-09-01-04
Bức tranh Obuldo (5 vị Phật) của Phật giáo Hàn Quốc Photo: Portland Art Museum


(Buddhistdoor Global – September 5, 2016)

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US