THỤY SĨ: Đức Đạt lai Lạt ma giảng pháp tại thành phố Zurich

Wednesday, 26 October 20164:58 PM(View: 2555)
THỤY SĨ: Đức Đạt lai Lạt ma giảng pháp tại thành phố Zurich
THỤY SĨ: Đức Đạt lai Lạt ma giảng pháp tại thành phố Zurich


Ngày 14-10-2016, trong một buổi giảng pháp tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ, Đức Đạt lai Lạt ma đã kêu gọi người Tây Tạng trở thành người tu học Phật giáo hiện đại, không chỉ dựa vào những điều được giảng dạy mà còn dựa vào giáo lý nhà Phật để thông hiểu đầy đủ kiến thức.


Ngài nói, “Người Tây Tạng chúng ta có một nền văn hóa bắt nguồn từ truyền thống Nalanda vốn nhấn mạnh về nghiên cứu, suy nghiệm và thiền định. Chúng ta đã bảo tồn điều này trong hơn 1,000 năm. Tại Tây Tạng, người Tây Tạng đã giữ vững tinh thần của mình. Những người Tây Tạng lưu vong chúng ta là đại diện của họ.”


Hơn 9,000 người Tây Tạng và người ngoại quốc đã chào đón Đức Đạt lai Lạt ma tại khu cơ sở đa chức năng Zurich Hallenstadion, và trong khi cảm ơn các sáng kiến cúng dường vật phẩm trường thọ mà những người Tây Tạng địa phương dành tặng ngài, Đức đạt Lai Lạt ma nói, “Lạt ma trường thọ hay không thì không tùy thuộc nhiều vào nghi lễ bằng vào sức mạnh của sự kết nối tinh thần giữa Lạt ma và đệ tử”.


(Phayul – October 16, 2016)

tintuc-10-04-02
Đức Đạt lai Lạt ma tại Zurich, Thụy Sĩ Photo: Manuel BauerSend comment
Your Name
Your email address
CONTACT US