Monday, 19 December 20167:02 PM(View: 10775)
Mười tám pho tượng Tổ chùa Tây Phương được coi là một bộ tượng hoàn thiện nhất của điêu khắc gỗ Việt Nam trong thế kỉ 18, được trưng bày ở chùa Tây Phương, thuộc huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây cũ.
Monday, 19 December 20166:23 PM(View: 3544)
Đôi mắt đức Phât đăm chiêu nhìn xuống là biểu thị quán sát nội tâm. Giáo lý Phật dạy là giáo lý nội quan luôn luôn phản chiếu nội tâm để tự giác tự ngộ. Tâm mình là chủ nhân ông của mọi hành động, mọi nghiệp quả.
Monday, 19 December 20164:44 PM(View: 9219)
Bồ tát Đại thế chí (Mahasthamaprapta) còn gọi là Đắc đại thế Bồ tát, Đại tinh tấn Bồ tát, Vô biên quang Bồ tát...
Monday, 19 December 20164:38 PM(View: 7902)
Trong vô lượng các vị Đại Bồ tát, từ tha phương quốc độ đến Ta bà để trợ duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa độ sanh, có thể nói Bồ tát Phổ Hiền (Samantabhadra) là một trong các vị Bồ tát trợ duyên giáo hóa đắc lực nhất và có nhân duyên sâu nặng đối với tất cả chúng sanh, thể hiện qua tâm nguyện thủ hộ Chánh pháp và hộ trì người tu tập của Ngài.
Sunday, 18 December 201612:25 AM(View: 9914)
Saturday, 17 December 201610:21 PM(View: 3700)
Saturday, 17 December 20169:17 PM(View: 5176)
Saturday, 17 December 20169:05 PM(View: 8004)
Saturday, 17 December 20168:51 PM(View: 9242)
Khi đến chùa, từ ngoài cổng đi vào chúng ta nhìn bên phải thấy tượng một vị rất hiền hòa, dân gian gọi đó là Ông thiện. Đó hình tượng của Ngài Vi Đà. Còn bên trái là tượng một vị rất dữ dằn, dân gian gọi đó là Ông ác. Đó hình tượng Tiêu Diện Đại Sĩ (hoá thân của Bồ Tát Quan Thế Âm).
Monday, 09 May 201611:18 PM(View: 6560)
Văn Thù Sư Lợi cũng được gọi là Mạn Thù Thất lỵ, có nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát Tường. Diệu Đức được hiểu là mọi đức đều tròn đầy.
CONTACT US