Mùa Hoa Vô Ưu Nở

Sunday, 07 May 201711:31 PM(View: 4029)
Mùa Hoa Vô Ưu Nở
Mùa Hoa Vô Ưu Nở

Một ngày ấy, Hoa Vô Ưu bừng nở
Niềm hân hoan khắp thế giới ba ngàn
Có bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc
Một vĩ nhân xuất hiện cõi nhân gian.

Đi bảy bước, tay chỉ trời, chỉ đất
Trong thế gian không ai sánh bằng “Ta”
Cái “Ta” ấy vốn chính là Tánh Phật
Ngài hiện đang khai thị cõi Ta Bà.

Bao chúng sanh vì si mê chấp ngã
Gây não phiền theo vọng nghiệp xoay vần
Bồ Tát Hạnh với Từ Bi Hỷ Xã
Nước Cam Lồ tưới tẩm, nhuận thân tâm.

Vĩ nhân ấy như hoa sen tươi sắc
Trong bùn nhơ lại chẳng vướng hôi tanh
Từ con người nhờ tu hành chứng đắc
Phật, Như Lai, bậc trọn giác, trọn lành.

Ánh Từ Quang thuở sao Mai sáng tỏ
Mãi chiếu soi khắp thế giới mười phương
Để chuyển hoá nhân gian thành Tịnh Độ
Chuyển khổ đau, đắc an lạcNiết Bàn.

Nay thế giới bao nhiễu nhương rối loạn
Tham sân si còn đầy dẫy ngập tràn
Giết hại nhau trong tị hiềm, phe đảng
Xâu xé nhau, phỉ báng, đọa lầm than.

Cõi ngũ trược nghiệp chúng sanh ràng buộc
Con tâm thành đảnh lễ bậc Y Vương
Chúng sanh bệnh trầm kha chờ thang thuốc
Giải trừ căn độc tố thấm tuỷ xương.

Hồn hoang lạc trong bụi đời vất vưởng
Nhìn cành hoa chợt nhớ cánh vô ưu
Bao gánh nặng âu lo liền đặt xuống
Kề toà sen, chiêm ngưỡng đức Phụ Từ.

Trước Như Lai, con cúi đầu đảnh lễ
Nguyện rửa trừ điều xấu tệ trong con
Nguyện vâng hành lời Pháp nhũ sắt son
Nguyện cho đóa Vô Ưu còn tái hiện.

Với ngã chấp lao vào vòng tranh chiến
Với si mê ham ngụy biện vần xoay
Với tham sân thiêu đốt thế gian này
Chúng sanh cứ đưa nhau vào huỷ diệt.

Nguyện trí giác sáng soi điều thấy biết
Gương Từ Bi lồng lộng chốn nhân gian
Khắp nơi nơi rạng rỡ Ánh Đạo Vàng
Chúng sanh giới đồng tu hành thành Phật.

Mùa Phật Đản, PL2554 
Thích Đồng Trí
 
Cleveland, Ohio, USA

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US