Chương Trình Sinh Hoạt

Wednesday, 20 April 20163:17 PM(View: 2800)
Chương Trình Sinh Hoạt

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TẠI CHÙA TỪ LÂM

    CÁC NGÀY LỄ LỚN

Tết Nguyên Đán
Lễ Rước Giao Thừa và Lễ đức Bồ Tát Di Lặc
Lễ Thượng Ngươn
Lễ Phật Đản Lễ Vu Lan
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà
Lễ Vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm
Lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia
Lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thành Đạo
Lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nhập Niết Bàn

Ngoài ra, tuỳ theo nhu cầu, các lễ Thành Hôn, Cầu Siêu, Cầu An, Nhập Liệm, Thọ Tang, An Táng v.v đều được Chùa quan tâm đáp ứng đầy đủ và xem đây  là những phương tiện hoằng pháp thực tế nhằm giúp cho chư thiện nam tín nữ bồi dưởng đức tin, phát Bồ đề tâm, thượng cầu hạ hóa.

Send comment
Your Name
Your email address