Kinh Pháp Bảo Đàn - Lục Tổ Huệ Năng (đọc)

Saturday, 27 August 20228:49 PM(View: 1478)
Kinh Pháp Bảo Đàn - Lục Tổ Huệ Năng (đọc)
Kinh Pháp Bảo Đàn - Lục Tổ Huệ Năng
Việt dịch: HT. Thích Duy Lực