Giữa Điều Tôi Nhìn Thấy Và Điều Tôi Nói Ra

Wednesday, 01 July 20207:00 PM(View: 1937)
Giữa Điều Tôi Nhìn Thấy Và Điều Tôi Nói Ra
Giữa Điều Tôi Nhìn Thấy Và Điều Tôi Nói Ra

1. 
giữa điều tôi nhìn thấyvà điều tôi nói ra 
giữa điều tôi nói ra và điều tôi thinh lặng 
giữa điều tôi thinh lặng và điều tôi mơ mộng 
giữa điều tôi mơ mộng và điều tôi quên lãng : 
là thơ 
thơ trượt qua 
giữa có và không 
thơ nói 
điều mà tôi thinh lặng 
thơ thinh lặng 
điều mà tôi nói 
thơ mơ mộng 
điều tôi lãng quên 
thơ không là lời nói : 
thơ là hành động. 
hành động của lời nói 
thơ nói ra và lắng nghe : 
thơ hiện ra thực sự 
và ngay khi tôi nói là thơ hiện ra thực sự 
thì thơ tan biến tức thì 
có phải là thơ còn thực hơn nữa chăng? 

2. 
ý tưởng hữu hình 
chữ thì vô hình : 
thơ 
đến rồi đi 
giữa cái hiện tiền 
và cái không hiện hữu 
thơ đan dệt 
và tháo gỡ những suy tưởng 
thơ tung rãi mắt nhìn lên trang giấy 
tung rãi chữ vào trong mắt. 
mắt nói , 
chữ nhìn 
cái nhìn suy tưởng 
những đôi mắt nhắm lại 
chữ thì mở ra.