100 Câu Hỏi Phật Pháp Tập 1

Saturday, 11 June 20165:37 PM(View: 4395)
100 Câu Hỏi Phật Pháp Tập 1

100 CÂU HỎI PHẬT PHÁP
Thích Phước Thái


MỤC LỤC

01 Nghi thức quá đường
02 Tại sao không thờ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi làm sơ Tổ?
03 Kinh sách nào giúp cho người mới học Phật.
04 Vấn đề sát sanh hại vật
05 Dọn cơm cúng vong như thế nào mới đúng?
06 Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp bằng thân nào?
07 Ý nghĩa chắp tay như thế nào?
08 Tại sao khi cúng vong tụng chú biến thực biến thủy?
09 Tại sao đưa linh cữu còn ghé thăm nhà?
10 Vấn đề bản ngã thật giả thế nào?
11 Ý nghĩa Phật bước đi bảy bước
12 Phúng điếu người chết có mắc nợ hay không?
13 Sự thờ Phật khác nhau giữa Nam Bắc Tông Phật Giáo
14 Ý nghĩa tràng hạt
15 Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân
16 Chư thiên thỉnh Phật thuyết pháp
17 Vấn Đề Quỷ Thần
18 Sự khác biệt giữa Phật Đản và Phật Lịch
19 Ý nghĩa những từ ngữ diễn tả Phật ra đời
20 Sự khác biệt giữa cúng dường Tam Bảo Và Trai Tăng
21 Người tăng sĩ lấy họ Thích từ lúc nào?
22 Sự khác biệt giữa Tứ Đại Và Thất Đại
23 Phóng sanh như thế nào mới đúng ý nghĩa?
24 Sự khác biệt Tam Thừa
25 Niệm Phật cầu vãng sanh có ích kỷ hay không?
26 Ý Nghĩa Vu Lan Và Tự Tứ
27 Chư tăng chú nguyện có siêu độ hay không?
28 Danh Xưng Quán Thế Âm Và Quán Tự Tại
29 Tịnh Độ tông có truyền thừa Tổ vị không?
30 Sự khác biệt giữa chánh niệm và vô tâm
31 Ý nghĩa chữ vạn
32 Mười Hai Loại Cô Hồn
33 Tụng Kinh ở nhà có cần đánh chuông mõ không?
34 Nêm nếm đồ mặn vào những ngày ăn chay.
35 Ý nghĩa kiết thất và đả thất
36 Ý nghĩa tướng lưỡi rộng dài
37 Chư Thiên dâng hoa cúng dường
38 Ý nghĩa danh hiệu Đại Thế Chí và sự động đất.
39 Thờ Phật Thích Ca mà chào nhau A Di Đà.
40 Làm sao cho mẹ con khỏi tội
41 Sau khi thọ bát về nhà nấu đồ ăn mặn có lỗi không?
42 Giải quyết thế nào giữa mẹ con được vui
43 Chỉ cạo tóc không xuất gia bị người lầm nhận xá chào có lỗi không?
44 Sức khỏe kém muốn xuất gia ở nhà tu được không?
45 Ăn chay trường nấu mặn có tội không?
46 Ăn chay trường mà mua thịt cá nấu cho gia đình ăn có tội không?
47 Thờ Phật Thích Ca mà niệm Di Đà
48 Tại sao cha mẹ chết, người xuất gia không lạy?
49 Thế nào mới là phạm ăn phi thời?
50 Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không?
51 Làm lành chết bất đắc kỳ tử có được siêu không?
52 Khi chấp tác nhổ cỏ làm chết những con vật nhỏ có tội không?
53 Tạo tội như núi cả …
54 Có phải vì bệnh làm phiền trong chúng…
55 Ý nghĩa câu tình dữ vô tình…
56 Kiến Tư hoặc Và Trần sa hoặc khác nhau thế nào?
57 Thọ Tam quy không sanh về cảnh giới ác…
58 Tụng Kinh cầu siêu có thật sự siêu hay không?
59 Giản biệt giữa tu phước và tu huệ
60 Vô thường có phải là chủ thuyết bi quan không?
61 Có nên tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã không?
62 A Tu La là gì?
63 Lục chủng chấn động
64 Ý nghĩa chuông trống bát nhã
65 Nhứt nhơn hành đạo cửu huyền thăng
66 Vấn đề chánh tín và mê tín
67 Những ngày kinh nguyệt có nên tụng niệm bái sám không?
68 Ăn chay dùng trứng gà được không?
69 Cúng heo quay trả lễ có mang tội không?
70 Không có thiết lập bàn thờ Phật có tụng kinh được không?
71 Khi niệm Phật thấy hình tượng Phật có lỗi không?
72 Vì tánh nóng nảy nên mất hạnh phúc trong gia đình
73 Những lỗi lo âu vì sống đơn độc, nhưng khi giao tiếp thì lại bất bình không chịu nỗi sự gian trá.
74 Vấn đề ý nghĩa hoa sen
75 Vấn đề xả tang cho cha mẹ
76 Sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ
77 Thế nào gọi là chuyển nghiệp?
78 Sự khác biệt giữa A la hán và Bồ tát
79 Vấn đề linh hồn và nghiệp báo
80 Số mạng và nghiệp báo đồng hay khác?
81 Vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung
82 Sau khi chết nghiệp còn hay mất?
83 Người chết bất đắc kỳ tử, thì nghiệp quả sẽ ra sao?
84 Tập tục đốt giấy tiền vàng mã.
85 Vấn đề thờ ông Địa và Thần Tài.
86 Vấn đề tuổi tác và duyên số trong hôn nhân
87 Lễ hằng thuận tại chùa.
88 Hiến cơ phận (organs) có lợi và hại thế nào?
89 Vấn đề ăn ngũ vị tân
90 Chích lý tây quy (quảy hài về Tây)
91 Cha ăn mặn con khát nước
92 Tại sao phải ăn chay trong các ngày trai giới?
93 Tượng Phật có từ lúc nào?
94 Tam đức là gì?
95 Ý nghĩa lá cờ Phật giáo
96 Sự khác biệt giữa hình tượng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà khác nhau ở điểm nào?
97 Bát kỉnh pháp là gì?
98 Bát nạn là gì?
99 Tại sao Bồ tát Địa Tạng tay mặt cầm tích trượng và tay trái nắm hạt minh châu?
100 Tứ ma là gì?