THƯ MỜI THAM DỰ LỄ VU LAN - CHÙA TỪ LÂM

Wednesday, 03 August 20163:14 PM(View: 4969)
THƯ MỜI THAM DỰ LỄ VU LAN - CHÙA TỪ LÂM
CHÙA TỪ LÂM
1280 Lundy Ave., San Jose, CA. 95131; Tel: (408) 937 – 7320; (408) 466 – 3824

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Kính gởi quý Đồng hương Phật tử,

Kính thưa chư liệt vị,


Thắng Hội Vu Lan Báo Hiếu là một truyền thống văn hóa cao quý của Phật giáo. Mùa Vu Lan Báo Hiếu vào tháng Bảy hằng năm là dịp nhắc nhở mọi người nhớ đến tinh thần Hiếu Đạo, tâm tri ân và báo ân đối với ông bà cha mẹ, Cửu huyền Thất tổ - các đấng sinh thành dưỡng dục.


Để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục sâu dày của cha mẹ, Cửu huyền Thất tổ, năm nay, Chùa Từ Lâm sẽ long trọng cử hành Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu đúng vào lúc 10:30 sáng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2016, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Thân tại Chùa Từ Lâm, 1280 Lundy Ave., San Jose, CA 95131; Tel: (408) 466 – 3824; (408) 937 – 7320


Chương trình Đại Lễ Vu Lan gồm có: Thuyết Pháp, Cúng Dường Trai Tăng, lễ cầu siêu cửu huyền thất tổ, quá khứ đa sanh phụ mẫu, các chiến sỹ vị quốc vong thân, đồng bào nạn nhân chiến cuộc, các oan hồn uổng tử, lễ Quy Y, Thọ trai và văn nghệ cúng dường Vu Lan.


Chùa sẽ khai đàn cầu siêu, tụng Kinh Mục Liên Sám Pháp, Kinh Địa Tạng, Kinh Vu Lan, Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân và dâng sớ cầu siêu hằng đêm trong suốt Tháng Bảy. Nếu quý đạo hữu nào muốn cầu an cho Cha Mẹ hiện tiền và cầu siêu cho thân nhân quá vãng, xin hoan hỷ gởi danh sách về Chùa.


Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử, dành chút thời gian quý báu, hoan hỷ về Chùa Từ Lâm tham dự Đại Lễ Vu Lan để góp phần cầu nguyện cho Cha mẹ hiện tiền được tăng phước tăng thọ, người thân quá vãng được siêu thoát.


Sự hiện diện đông đảo của chư liệt vị tại buổi lễ không chỉ là niềm khích lệ vô biên cho chúng tôi trên bước đường Hoằng dương Chánh Pháp, lợi lạc chúng sanh mà còn bày tỏ tâm hiếu kính đối với ông bà cha mẹ.


Cầu nguyện đức Phật gia hộ chư liệt vị vô lượng an lạc, vạn sự kiết tường.


Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Trân trọng kính mời,
Chùa Từ Lâm, ngày 01 tháng 8 năm 2016

Trụ Trì
Tỳ Kheo Thích Viên Thông