Bát Nhã Vô Tri

Thứ Tư, 21 Tháng Chín 201610:59 CH(Xem: 1057)
Bát Nhã Vô Tri
TRIỆU LUẬN
Tăng Triệu

BÁT NHÃ VÔ TRI


Bát nhã là trí huệ, là thực trí của Pháp thân, là căn bản trí.


Hai luận “Vật Bất Thiên” và “Bất Chơn Không“ đều nói về tính bất nhị của Vật (chẳng phải có, chẳng phải không) theo tục đế và chơn đế, đều là Vật bị quán, còn gọi là “Cảnh Sở Quán“. Còn Bát Nhã là trí năng quán


Bát Nhã là thực trí của Pháp thân, tức là dụng của chơn tâm, là tính chiếu soi của Phật tánh. Nhưng sao lại gọi là Bát Nhã Vô Tri?


Vì nếu có sở tri, tức là có cái bị biết, thì cũng có cái không biết tới. Giống như khi ta ở gần một đống cát, nếu ta nhìn kỹ một hạt cát, thì chẳng biết tới tất cả những hạt khác.


Còn trí Bát Nhã là biết tất cả, bình đẳng không thiên vị, không chú ý đến một cái nào, (nhưng không cái gì không biết), mà biết tất cả thì cũng như chẳng biết gì cả. Giống như ta nhìn đống cát, thấy toàn bộ các hạt cát, bình đẳng như nhau, nên hình như chẳng biết gì cả, vì vậy nên nói là Bát Nhã Vô Tri.


Kinh Đạo Hạnh nói “ Bát Nhã vô sở tri, vô sở kiến” hay kinh …..nói “ Chơn tâm bậc Thánh chẳng có chỗ tri, chẳng có chỗ bất tri”.


Vì thấy biết tất cả bình đẳng nên không cần tác ý. Vì không tác ý nên tâm bậc Thánh trong sạch, trống rỗng. Và càng trống rỗng, trong sạch chừng nào thì sự chiếu dụng càng đầy đủ chừng ấy. Giống như mặt gương càng sạch thì càng sáng. Do đó suốt ngày tri mà chưa từng tri là vậy. (Vì không có tác ý).


Bát Nhã thấy biết tất cả, chiếu soi tất cả, không chướng ngại, không có cái thứ hai nên còn gọi là độc chiếu hay độc giác.


Bát Nhã ngoài thực trí chiếu soi tất cả mà vô tri, còn có quyền trí. Quyền trí có công dụng ứng cơ hóa độ mà không qua sự tác ý. Do chẳng cần tác ý nên siêu việt trên thế tục, vì thế quyền trí suốt ngày ở trong thế gian mà chẳng nhiễm, suốt ngày tùy cơ hóa độ vô biên chúng sanh mà chẳng thấy lao nhọc.


Bát Nhã là tánh thấy biết, nhưng thể của nó thì trống rỗng (thể của nó là Phật tánh, là Pháp thân). Thể thì trống rỗng nhưng dụng thì chẳng phải không. Cho nên nói có cũng chẳng phải, nói không cũng chẳng phải.


Bát Nhã chiếu soi mà hằng trống rỗng nên dù lẫn lộn trong thế gian mà vẫn trạm nhiên, chẳng đổi. (vì bản thể trống rỗng, lấy gì đổi được).


Bát Nhã trống rỗng mà hằng chiếu soi nên tịch diệt mà chẳng bỏ chúng sanh.


Kinh Bảo Tích nói “Vì vô tâm mà được hiện hành”


Kinh Phóng Quang nói “Đẳng giác bất động mà kiến lập các pháp“


Vì thế Bát Nhã trống rỗng mà chiếu soi


Vạn vật xáo động mà thường tịnh.


Bậc Thánh ứng cơ tiếp vật, trống rỗng mà vẫn làm thành


Chẳng biết mà không gì không biết, chẳng làm mà không gì không làm.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 967)
Phát sinh tâm hổ thẹn (sinh đại tàm quí tâm). Nguyên đức Thế Tôn và chúng ta đều là phàm phu, nhưng đức Thế Tôn thì đã thành Phật từ lâu, còn chúng ta thì đến bây giờ vẫn còn trầm luân trong biển sinh tử, chưa biết đến bao giờ mới thoát khỏi! Nghĩ như thế mà sinh tâm hổ thẹn, và phát lồ sám hối.
(Xem: 847)
Vạn pháp do thức mà biểu hiện, nhưng thức cũng phải nương vào các điều kiện (duyên) mới phát sinh được.
(Xem: 615)
4 Thánh tích:Nơi Bồ Tát đản sanh (vườn Lumbini, ngày nay thuộc nước Népal), Nơi Đức Phật thành đạo (Buddha Gaya), Nơi Đức Phật chuyển pháp luân (Isipatana, hiện nay là thành phố Sarnath), Nơi Đức Phật nhập Niết Bàn (Vườn Câu Thi Na, Kushinagar)...
(Xem: 848)
Lục Cúng là một thể loại của âm nhạc Phật giáo. Khi đạt đến đỉnh cao nghệ thuật, vũ khúc Lục Cúng là một loại hình âm nhạc đặc thù của Phật giáo xứ Huế.
(Xem: 639)
Đã hàng nghìn năm nay, miền đất Tây Tạng nằm trên vùng địa hình cao luôn hấp dẫn những ai yêu thích sự huyền bí, tâm linh. Trong đó, Vương quốc Shambhala, được cho là nằm ẩn mình sau những ngọn núi xa xôi phương Bắc trên dãy Himalaya, luôn là giấc mơ của rất nhiều nhà thám hiểm trên thế giới.
(Xem: 595)
Mustang là quê hương và là nơi tập trung nhiều nhất thế giới những hang động tr6n vách đá do con người tạo ra đó là những quầng thể rộng lớn mà chỉ ít người có cơ hội khám phá, người cổ đại đã xây dựng những hang động này để làm gì chúng chứa đựng bí ẩn gì...
(Xem: 512)
Chùa Núi - Linh Sơn Trường Thọ nổi tiếng nhờ ở phong cảnh hùng vĩ nên thơ của núi rừng; mặt khác, bàn tay con ngưòi qua nhiều thế hệ thay nhau bồi đắp nên những công trình kiến trúc nghệ thuật đồ sộ có một không hai.
(Xem: 856)
Tượng Phật Di Đà Ushiku Daibutsu ở tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) cao 120 m, nặng 4.000 tấn xây dựng đã hơn 10 năm, kích thước gấp 3 lần so với tượng Nữ thần Tự do của Mỹ.