Nhớ Dương Cầm

Wednesday, 01 July 20207:00 PM(View: 1850)
Nhớ Dương Cầm
Nhớ Dương Cầm

tự hôm nào suối tóc ngọt lời ca 
tay em run trên những phím lụa ngà 
thôi huyễn tượng xô người theo cát bụi 
vùng đất đỏ bàn chân ai bối rối 
đạp cung đàn sương ứa đọng vành môi 
đường xanh xanh phơn phớt nụ ai cười 
như tơ liễu ngại ngùng lay nắng nhạt 
lời tiễn biệt nói gì sau tiếng hát 
hỏi phương nào cho nguyện ước trường sơn 
lời em ca phong kín nhuỵ hoa hường 
anh trĩu nặng núi rừng trong đáy mắt 
mờ phố thị những chiều hôm suối tóc 
bóng ai ngồi so phím lụa đàn xưa.