Chân Đồi

Wednesday, 01 July 20206:59 PM(View: 2109)
Chân Đồi
Chân Đồi

Vác cuốc xuống chân đồi 

Nắng mai hồng đôi môi 
Nghiêng vai hờn tuổi trẻ 
Máu đỏ rợn bên trời. 

Thầy, tóc trắng bơ vơ 
Con, mắt xanh đợi chờ 
Đèn khuya cùng lẻ bóng 
Khúc ruột rối đường tơ. 

Tuổi Thầy mơ cánh hạc 
Cánh hạc vẫn chốc mòng 
Mắt con mờ ráng đỏ 
Ráng đỏ lệ lưng tròng 

Chân đồi xanh luống cải 
Đời ta xanh viễn phương 
Sống chết một câu hỏi 
Sinh nhai lỡ độ đường.