Sơ Huyền

Wednesday, 01 July 20207:00 PM(View: 2018)
Sơ Huyền
Sơ Huyền

Tang thương một giãi tóc huyền 
Bãi dâu ngàn suối mấy miền hoang vu 
Gởi thân gió cuốn sa mù 
Áo xanh cát trắng trời thu muộn màng 
Chênh vênh hoa đỏ nắng vàng 
Gót xiêu dốc núi vai mang mây chiều 
Tóc huyền loạn cả nguyên tiêu 
Lãng du ai ngỡ cô liêu bạc đầu 

Một kiếp sống, một đoạn đường lay lắt 
Một đêm dài nghe thác đổ trên cao 
Ta bước vội qua dòng sông biền biệt 
Đợi mưa dầm trong cánh bướm xôn xao 

Một buổi sáng mắt bỗng đầy quá khứ 
Đường âm u nối lại mấy tiền thân 
Ta đứng mãi trên suối ngàn vĩnh viễn 
Mộng vô thường máu đỏ giữa hoàng hôn 

Tuệ Sỹ