Trúc và nhện

Wednesday, 01 July 20207:52 PM(View: 1982)
Trúc và nhện
Trúc và nhện

1

Nắng sớm in tường bạc
Trúc gầy ngả bóng xanh
Tâm tư lắng tĩnh mặc
Tơ nhện buông xuôi cành

2
Trúc biếc che ngày nắng
Hương chiều đuổi mộng xa
Phương trời nhuộm ráng đỏ
Tóc trắng nhện tơ lòa

3
Gió khẽ lay cành trúc
Huơng vàng ánh nhện tơ
Buông rời giấc tịnh tọa
Nghe động phương trời xa

4
Ngõ vào qua khóm trúc
Cửa khép vượt đường mây
Tá túc trăng hờn nhện
Nghiêng nghiêng áo lụa dài

5
Trúc già ngọn phơi phới
Trời hận tuôn mưa rào
Nặng trĩu tình tơ nước
Trúc già lặng cúi đầu