Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Thursday, 04 August 202211:22 AM(View: 634)
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

SỐ 220
KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
Giảo chính: Hòa Thượng Quảng Độ

 

Thành Kính Đảnh Lễ Đấng Thế Tôn
Ngài Là Bậc Ứng Cúng Chánh Biến Tri


Tạng Thư Phật Học trân trọng giới thiệu bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển, hơn 5 triệu chữ, do Pháp Sư Huyền Trang Hán dịch, và được Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm khởi dịch từ năm 1973 đến năm 1980 mới hoàn tất. Do ban bảo trợ phiên dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ ấn hành vào năm 2003. Ban biên tập Tạng Thư Phật Học xin chân thành cám ơn chư tôn đại đức, Phật tử đã đánh máy và xin cúi đầu cung kính hướng về đảnh lễ Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, với lòng biết ơn thâm sâu công đức dịch Kinh của Ngài.


Bộ Kinh Đại Bát Nhã đăng trên trang nhà Tạng Thư Phật Học, được xếp theo Phẩm không theo Quyển, mỗi Phẩm chúng tôi đều nêu số quyển để tiện kiểm c