Chương 06: Con đường tu tập

Thursday, 21 April 201611:10 PM(View: 822)
Chương 06: Con đường tu tập
Chương 06: Con đường tu tập

Các bài tụng từ số 41 tới 50 mô tả các phương pháp thực tập. Thiền quán  về tự tính y tha khởi - mọi sự đều liên quan chặt chẽ với nhau - có thể  giúp chúng ta chuyển đổi vô minh thành trí tuệ. Hàng ngày nếu chúng ta  tập nhìn sâu, đưa ánh sáng chánh niệm vào soi chiếu tính chất tương tức  tương nhập của mọi sự vật, chúng ta có thể chấm dứt khuynh hướng coi mọi  sự là thường hằng bất biến, hoặc có tự ngã riêng biệt. Với trí tuệ đó,  chúng ta sẽ nhìn thế giới Ta-bà của vô minh, sinh diệt, không khác gì  thế giới của niết bàn, chân như. Hai thế giới đó chỉ là hai bình diện  khác nhau của cùng một thực tại. Dù chỉ nhìn sâu vào một sự vật giản dị  trong thế giới sinh diệt, ta có thể được giải thoát và tiếp xúc được với  thế giới của chân như. Mục đích của thiền quán là đặt chân được vào thế giới của không sinh không diệt, thế giới của chân như.  Tiếp xúc sâu sắc được với sóng là ta tiếp xúc được với nước. Tiếp xúc  được với thế giới ta bà, ta sẽ tiếp xúc được với chân như. Bụt dạy ta  các phương pháp để tiếp xúc với chân như ngay tại đây, trong thế giới  Ta-bà này.

Send comment
Your Name
Your email address
(View: 369)
The Seven Factors of Enlightenment are seven qualities that both lead to enlightenment and also describe enlightenment.
(View: 376)
Guides for the Practice of Mahayana Buddhism
(View: 1890)
Phát sinh tâm hổ thẹn (sinh đại tàm quí tâm). Nguyên đức Thế Tôn và chúng ta đều là phàm phu, nhưng đức Thế Tôn thì đã thành Phật từ lâu, còn chúng ta thì đến bây giờ vẫn còn trầm luân trong biển sinh tử, chưa biết đến bao giờ mới thoát khỏi! Nghĩ như thế mà sinh tâm hổ thẹn, và phát lồ sám hối.
(View: 1634)
Vạn pháp do thức mà biểu hiện, nhưng thức cũng phải nương vào các điều kiện (duyên) mới phát sinh được.
(View: 392)
Kenneth Kraft, Professor emeritus of Buddhist studies at Lehigh University; author of books on Zen and engaged Buddhism...
(View: 1144)
People often visit Japan’s Buddhist temples for their stately architecture and Zen gardens. But there is a whole other realm of natural art to be found inside—or rather, on—these historic temple walls.
(View: 3186)
Chùa Thập Tháp Di Đà được coi là ngôi cổ tự thuộc phái Thiền Lâm Tế tại Tỉnh Bình Định, có lịch sử trên 300 năm, được xây dựng vào năm 1683 gắn liền với tên tuổi của Thiền sư Nguyên Thiều.
(View: 899)
Chùa Thập Tháp Di Đà nằm ở xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, chùa Thập Tháp Di Đà hay chùa Thập Tháp là một trong những ngôi tổ đình danh tiếng vào bậc nhất ở miền Trung. Chùa tọa lạc trên ngọn đồi mang tên Long Bích, ở phía Bắc thành Đồ Bàn của người Chăm xưa. Tên gọi “Thập Tháp” bắt nguồn từ ...
(View: 715)
Nằm ngay khu Quảng trường Quốc gia, trung tâm của thủ đô Washinton DC, có một khu trưng bày đặc biệt, giới thiệu về Phật ...
(View: 1823)
Lục Cúng là một thể loại của âm nhạc Phật giáo. Khi đạt đến đỉnh cao nghệ thuật, vũ khúc Lục Cúng là một loại hình âm nhạc đặc thù của Phật giáo xứ Huế.