Phật Là Ánh Từ Quang

Monday, 08 May 20171:37 PM(View: 3230)
Phật Là Ánh Từ Quang
Phật Là Ánh Từ Quang
Ca sĩ Quách Tấn DuPhật là ánh từ quang, soi lối con trở về 

Nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác 
Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê 
Đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. 

Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành 
Xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi 
Xin một lần được nương theo gót chân cha lành 
Xin làm cơn mưa pháp tưới mát đời khô khan. 

Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng 
Thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi 
Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân 
Nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dâu.

Send comment
Your Name
Your email address
)
CONTACT US