Mừng Phật Ra Đời

Monday, 08 May 20174:13 PM(View: 4338)
Mừng Phật Ra Đời

Mừng Phật Ra Đời
Sáng tác: Giác An - Trình bày: Anh Tâm


Kể chuyện Phật Thích Ca ra đời, ngày xưa. 
Vào ngày rằm tháng tư nơi Lâm Tỳ Ni. 
Hoàng hậu dựa gốc cây vương ưu đẹp tươi 
Chợt hòa vô ưu tưng bừng nở 

Điềm lành đã đến cho muôn loài từ nay 
Thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay 
Rạng ngời ngày Đản Sanh Đức Phật từ bi 
Ngày bình an đến cùng thế gian 

Ngài thấy vô minh trần đời 
Ngài thấy đau thương mọi loài 
Ngài xuất gia đi vào rừng 
Và tìm ra ánh đạo thiên 

Chân lí cao siêu từ bi 
Soi sáng vô minh lầm mê 
Tử sinh luân hồi tận 
Bến mơ không còn bờ 
Độ đời vượt hết mọi khổ đau 

Mừng ngày Phật Thích Ca ra đời, ngày nay 
Lòng thầm nguyện ước cho muôn loài, bình an 
Tâm hồn bừng sáng tươi như ưu đàm hoa 
Và từ tâm ấy Phật ra đời. 
Tâm hồn bừng sáng tươi như ưu đàm hoa 
Và từ tâm ấy Phật ra đời.

mungphatradoi-musicsheet

Send comment
Your Name
Your email address
)
CONTACT US