Về Dưới Phật Đài

Tuesday, 09 May 201710:50 AM(View: 4036)
Về Dưới Phật Đài
Về Dưới Phật Đài
Quang LêRa đi lìa xa mái hiên chùa 
Còn đâu bóng lam hiền 
và đôi mắt long lanh 
của đàn em yêu mến 

Đêm nay quỳ dưới bóng Từ Bi 
Thầm khấn cho muôn người, 
sống trong kiếp lầm than 
quên đi bao đau thương 

Hôm nay về dưới bóng cha lành 
Lòng con thấy nhẹ nhàng 
Và Tâm con yên vui, 
tình đời ôi chan chứa 

Xa xa vẫn nghe tiếng cầu Kinh, 
thức tỉnh bao tâm hồn 
giữa bể khổ trầm luân 
về với ánh đạo vàng 

Nguyện nguyện Nam Mô A Di Đà Phật 
Nguyện nguyện cầu cho chúng sinh an lành 
Đồng nguyện suốt đời theo gót người xưa 
Và nguyện cho cuộc đời hết khổ đau 

Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều 
Lòng con vẫn êm đềm, 
vì tâm con đang mơ 
lời vàng ôi cao quý 

Đêm nay, cầu xin đức Từ Bi 
Thầm xót thương cho đời 
Với bao nhiêu niềm tin 
Ngàn kiếp không phai mờ

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US